אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 

ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.

אסף נולד בי"ב בתמוז תשמ"ט בירושלים. למד בישיבה התיכונית 'חורב' ולאחר מכן בישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות. בין תכונותיו ניכרו האכפתיות וההומור, יחד עם חכמה רבה, ידע עשיר וחברתיות ובשל כך התחבב על כל מכיריו. רגישותו החברתית וחוש הצדק המפותח שניחן בו היו ידועים לכול. בין השאר אסף התנדב כמה שנים בתנועת נוער בעיירת פיתוח, ואך טבעי שבחר בישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות כמקום לימודו. בהיותו בישיבה ניכרה באסף אהבת הדעת והלימוד, והוא התמיד בעיסוק בגמרא, במדרשי חז"ל ובעולם האגדה. בערב חג האסיף, י"ד בתשרי תשס"ט, נאסף אסף, ופרח הכהונה צמא הדעת נלקט לעולם העליון והוא בן תשע-עשרה שנה בלבד.

ת.נ.צ.ב.ה

להזמנת הספר ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-9945323

עלות כרך בודד: 40 ש"ח

עלות הסדרה כולה (יצאו עד כה כרכים למסכתות: קידושין, בבא בתרא, סוכה, בבא מציעא וסנהדרין): 190 ש"ח

אסופות - כרך ה' | מסכת סנהדרין (תשע"ו)

הגיליון החמישי של כתב העת, מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון שהתקיים בקיץ ה'תשע"ג. הגיליון מכיל אסופת מאמרים על פי השיעורים שנלמדו ביום העיון שהיה בישיבה ומקיף נושאים שונים במסכת סנהדרין.

אסופות - כרך ד' | מסכת בבא מציעא (תשע"ג)

הגיליון הרביעי של כתב העת, מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון שהתקיים בקיץ ה'תשע"ב. הגיליון מכיל אסופת מאמרים על פי השיעורים שנלמדו ביום העיון שהיה בישיבה ומקיף סוגיות ואגדות שונות במסכת בבא מציעא, ביניהם: יחסי מעסיק ומועסק, תורת הייסורים בחז"ל, עין הרע, תנורו של עכנאי ועוד.

אסופות - כרך ג' | מסכת סוכה (תשע"ג)

הגיליון השלישי של כתב העת, מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון שהתקיים בקיץ ה'תשע"א. הגיליון מכיל אסופת מאמרים על פי השיעורים שנלמדו ביום העיון שהיה בישיבה ומקיף סוגיות ואגדות שונות במסכת סוכה, ביניהם: עבודת התיקון שבארבעת המינים, מהות הסוכה, משמעות הלולב, הקשר בין שמים וארץ ועוד.

אסופות - כרך ב' | מסכת בבא בתרא (תשע"ב)

הגיליון השני של כתב העת, מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון שהתקיים בקיץ ה'תש"ע. הגיליון מכיל אסופת מאמרים על פי השיעורים שנלמדו ביום העיון שהיה בישיבה ומקיף סוגיות ואגדות שונות במסכת בבא בתרא, ביניהם: היזק ראיה ועין טובה, הלכות שכנים ושכינה, קבלת צדקה מגוי, פטור תלמידי חכמים ממס ועוד.

אסופות - כרך א' | מסכת קידושין (תש"ע)

הגיליון הראשון של כתב העת, מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון שהתקיים בקיץ ה'תשס"ט. הגיליון מכיל אסופת מאמרים על פי השיעורים שנלמדו ביום העיון שהיה בישיבה ומטיל אור על מגוון נושאים שבהם עוסקת מסכת קידושין: זוגיות, לימוד תורה, היחס ליצר, ערכה של האומנות ועוד.