דרך המלך

גזענות ואפליית גויים בהלכה

אלטרנטיבה הלכתית ומטא-הלכתית

לספר 'תורת המלך'

הוצאתו לאור של הספר "תורת המלך", שהציג מסקנות הלכתיות מרחיקות לכת בעניין "דיני נפשות בין ישראל לעמים", עוררה פולמוס ציבורי ותקשורתי רחב בשאלת יחסה של ההלכה לנכרים. חיבור זה הינו הניסיון המקיף הראשון להגיב על הטענות המועלות בספר ולהציג להן אלטרנטיבה הן במישור ההלכתי והן במישור המטא-הלכתי.

 

 מטרתו של חיבור זה איננה רק להגיב לכתוב בספר 'תורת המלך'. המחבר רואה בספר "מקפצה" לעיסוק בקשיים המתעוררים אצל ציבור שומרי המצוות בהקשר הרחב של יחס ההלכה לנכרים: ציבור זה אחוז במבוכה פעמים רבות, כאשר הוא נתקל בהלכות אשר עולה מהן כי התורה מפלה את הנכרים, מבוכה המובילה אותו לא פעם להסברים אפולוגטיים וקלושים. לפיכך, מעמיד המחבר תפיסה כללית המסבירה את יחסה של ההלכה לנכרים, תפיסה שיש בה בכדי לעקור מן השורש את רוב השאלות העולות בנושא זה.

"הצלחת להפריך את עיקרי טיעוניהם של מחברי 'תורת המלך' מן המסד ועד הטפחות... קידשת שם שמים ברבים לבל יליזו על תורת ישראל לעז שאין בו ממש. הוכחת שדרך המלך, מלכו של עולם, נותן התורה, היא שרחמיו על כל מעשיו, והיא גם דרך המלך של מלכות ישראל".

(הרב יעקב אריאל, מתוך מכתב ברכה למחבר)

 

המחבר, אריאל פינקלשטיין, הינו בוגר מחזור ד' של ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות.

© 2018 ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon