תשע"ח ציר זמן

27/11/17 ט' כסלו 
פרס בן גוריון הוענק
לשמוליק בן שלום
27/11/17 ט' כסלו 
פרס בן גוריון הוענק
לשמוליק בן שלום
09/12/17 כ"א כסלו 
פואטרי סלאם 3
27/12/17 י' טבת 
שיחת הכנה לקראת צום עשרה בטבת
12-13/12/17 כ"ה-כ"ו כסלו 
אירועי חנוכה בישיבה
ובבי"ס נעם אליהו
07/12/17 י"ט כסלו 
טיש למגיד ממזריטש
במכינת בית ישראל
08/11/17 י"ט חשון
יום עיון לזכרו של תלמיד הישיבה
אסף רדמן ז"ל
04/11/17 ט"ו חשון
סופ"ש חברה בישיבה
פרשת וירא
15/09/17 כ"ד אלול
סליחות ותפילה
בנעם אליהו
14/09/17 כ"ג אלול
יום עיון לזכרו של
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
כ"ח אייר 13/05/18
סיור יום ירושלים בעיר העתיקה