הרב ישראל פרידמן בן-שלום

צילום: איציק פרידמן-קרול