הרב ישראל וציפורה בן שלום

צילום: שלמה טיקוצ'ינסקי