top of page

אליהו וזמן בוא המשיח

הרב אוריאל עיטם


מאמר מתוך הספר "אסופות" כרך ה' על מסכת סנהדרין.

אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש.

ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.1-152-33[1]
.pdf
Download PDF • 373KB

Comentários


עוד מבית המדרש

bottom of page