top of page

מי שפך למי? עיון בסוגיה החותמת את פרק ב במסכת סוכה
מאמר מתוך הספר "אסופות" כרך ג' על מסכת סוכה.

אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 


ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.

as-3-57-82
.pdf
הורידו את PDF • 227KB

Comentários


עוד מבית המדרש

bottom of page