הרב דוד אסולין - שיעור כללי: מצוות יישוב ארץ ישראל בימינו