פרשת שופטים: 'ובערת הרע מקרבך - בער עושי רעות מישראל'