חיים רוטנברג - דמותו של משה רבנו בתורת הרב אשכנזי-מניטו