הרב דוד אסולין - שיחה לאחר פטירת הרב ישראל פרידמן בן-שלום זצ"ל


</