הרב דוד אסולין - שיעור כללי: גילויה של ירושלים | חלק א'