הרב דוד אסולין - שיעור כללי: גילויה של ירושלים | חלק ב'