פרשת נשא: "הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"


תגיות

<