פרשת בהעלותך: "זכרנו את הדגה" - על קיטורים והטחת ביקורת