פרשת ניצבים-וילך: 'הנסתרות לה' א-להינו' - על הערבות