הרב יצחק ליפשיץ - כבוד השבת ובגדי השבת | יום העיון באגדה תשע"ח