רוני רדמן - נרות, חולים, אריות וכלבים | יום העיון באגדה תשע"ח