top of page

בדרך - בין ברסלב לרוז'ין

בדרך - בין ברסלב לרוז'ין - מסע רוחני בטרמפים ואוטובוס

מאמר של יואל יפה בנושא: בדרך - בין ברסלב לרוז'ין - מסע רוחני בטרמפים ואוטובוס

עוד מבית המדרש

bottom of page