top of page

זכות הנשים לבחור ולהיבחר למוסדות ציבור שיקולים הלכתיים ומטא-הלכתיים

זכות הנשים לבחור ולהיבחר למוסדות ציבור שיקולים הלכתיים ומטא-הלכתיים

מאמר של אביער בדנר בנושא: זכות הנשים לבחור ולהיבחר למוסדות ציבור שיקולים הלכתיים ומטא-הלכתיים

למאמר המלא לחץ כאן

תיוגים:

עוד מבית המדרש

bottom of page