top of page

להציץ בעולם שאינו שלו

להציץ בעולם שאינו שלו - עיון אקטואלי בסוגיית היזק ראיה

מאמר של הרב חגי דביר בנושא: עיון אקטואלי בסוגיית היזק ראיה

למאמר המלא לחץ כאן

עוד מבית המדרש

bottom of page