שמן זית זך - סגולת ישראל בשלוש מערכות

"שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד"

עיון בשמות רבה: סגולת ישראל בשלוש מערכות

המצוה הראשונה בפרשת תצוה היא העלאת נר תמיד בשמן זית זך – הנר שהיה לפי חז"ל במרכז המנורה ודולק היה תמיד בנס.

מדוע יש להדליק דווקא בשמן זית? על כך נחלקו חז"ל במדרש[1]:

ואתה תצוה הה"ד (ירמיה יא) זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד? והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל, בגפן ותאנה שנאמר (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע, תאנה שנאמר (הושע ט) כבכורה בתאנה בראשיתה... ובא ירמיה לומר זית רענן יפה פרי תואר? אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואח"כ מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת ונותנין אותן במטחן ואח"כ טוחנין אותן ואח"כ מקיפין אותן בחבלים, ומביאין אבנים ואח"כ נותנין את שומנן - כך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין ומקיפין אותן טרטיוטין ואח"כ עושין תשובה, והקב"ה עונה להם.

הדעה הראשונה מפתיעה. אם ציפינו להשוואה נעלה ומרוממת, המדרש בא וטופח על פנינו, ומשווה את עם ישראל לזית מבחינת התהליך שהוא עובר במציאות, עד להוצאת השמן. וכפי שהזית זוקק חביטה טחינה וכו' בכדי להוציא ממנו שמן, כך ישראל זוקקים יסורים רבים (שבאים לפי המדרש על ידי הגויים) בכדי שייצא מהם משהו[2].

ד"א מה ראה ירמיה למשול אבותינו כזית אלא כל המשקין מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב אלא עומד - כך ישראל אינם מתערבים עם העובדי כוכבים שנאמר (דברים ז) ולא תתחתן בם, ד"א כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון למעלה מהן - כך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של מקום נצבים למעלה מן העובדי כוכבים שנאמר (שם /דברים/ כח) ונתנך ה' א-להיך עליון, הוי זית רענן יפה פרי תואר.

הדרשה השנייה לוקחת אותנו לכיוון אחר לחלוטין – כאן הגויים לא חובטים בישראל אלא אדרבה, ישראל נמצאים מעליהם, או לפחות נפרדים מהם.

בחלק הראשון של הדרשה ישראל נמשלים לשמן בכך שכשם שהוא לא מתערבב בגויים, כך ישראל נפרדים מהם. אלא שהפסוק המובא בהקשר זה איננו תיאור מצב, אלא ציווי – "ולא תתחתן בם". ובכל זאת, נראה שהוא מייצג ברמה כלשהי מציאות של הפרדה טבעית.

החלק השני, לעומת זאת, לא רק מפריד את ישראל מהאומות, אלא אף שם את ישראל, כשמן הצף מעל המשקין, מעליהם. אולם, מצד שני כאן ברור שזה לא דבר טבעי אלא תלוי בישראל: "כך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של מקום נצבים למעלה מן העובדי כוכבים"[3].

ואכן הדבר מפורש בתחילת הפסוק שהמשכו מובא במדרש[4]:

וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע בְּקוֹל יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם וּנְתָנְךָ יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ:

הדעה השלישית והאחרונה במדרש אומרת:

ד"א זית רענן הה"ד (תהלים מח) יפה נוף משוש כל הארץ, מהו יפה נוף? לשון יוני קורין לכלה נמפי, משוש כל הארץ - שלא היה אחד מישראל מיצר כשהיה בית המקדש קיים. למה? שהיה אדם נכנס לשם מלא עונות והיה מקריב קרבן ומתכפר לו אין שמחה גדולה מזו שהיה יוצא צדיק... לכך נאמר זית רענן יפה פרי תואר, כשם ש