חזון המשורר האלוקי 5 - מסע בכתבי הרב קוק

מאמר חמישי

הגלים העליונים פועלים על נשמתנו בלא הרף.

תנועות הרוח הפנימיות שלנו הרי הן תוצאות

מאותן ההמיות שהכנור הנשמתי שלנו הומה,

מתוך הקשבותיו שהוא מקשיב את הד קול האצילות העליונה.

אף על פי שלא נדע עד מה,

ואין בידינו לא לפרט, וקל וחומר לסכם, ולא להקציב את הענינים,

שההמולה העליונה עסוקה בהם,

בכל זאת הננו מקשיבים הקשבה כללית.

קול דברים אנו שומעים,

אף על פי שאיננו מאזינים חתוכי אותיות, ופירודי מלים.

כל עמלנו התורני והמדעי

הוא רק לברר מאותו הקול העליון שהולם תמיד באזננו הפנימית,

כמה שאפשר, ברורי דברים,

למען נוכל להציגם לפנינו ולפני זולתנו,

בצורה המביאה לידי מעשה,

ולידי עיון מסודר ומעורך כראוי.

(שמונה קבצים ח, טו).

'הנשמה תמיד מתפללת', כבר אמרנו. 'פועלת היא נפש החיה של האדם תמיד'. דחף החיים, החיפוש, הסקרנות, התשוקה, הרצון לפעול, חשק היצירה. אבל עוד לא הצבענו על שורשי הדחפים הללו, על המנוע שמעיר ומזין אותם, על הגלים העליונים, הפועלים על נשמתנו בלא הרף.

כל תנועות הרוח הפנימיות שלנו, שאנו יודעים לזהות אותן כביטויים של חיפוש מכוון, שאיפה ממוקדת, רצון, רגש, כמיהה מוגדרת; כל תנועות הרוח הללו, אינן משלנו כלל. הן תוצאות מאותן ההמיות שהכינור הנשמתי שלנו הומה, הן גלגול מוגדר ומוגשם של תנועה נשמתית עדינה הרבה יותר, מושגת לא מושגת, מאיזה תו עמום תת-קרקעי, שמתנגן בנו, הומה. והכינור הזה, גם הוא, אינו מנגן מכוחנו. והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'. מישהו פורט על מיתרי הכינור, הם רוטטים מכוח הקשבתם להד קול האצילות העליונה, מרוח אלוהים שעוברת בהם. כל אותן קריאות שאנו שומעים מתוכנו, החיפוש והדחף, הרצון והחשק, מהדהדים מכוח אותה רוח אצילית שפועמת בנשמתנו.

ואף על פי שלא נדע לתאר ולהסביר מה אנו שומעים; ואף על פי שלא נוכל להבין, לפרש, ולהגדיר את העניינים הללו; ואף על פי שאין בידינו לתרגם את אותה התרחשות הרוחשת בנו לתחושות מובחנות, מפורטות וקצובות; בכל זאת- משהו קורא בנו, ואנו שואפים ומבקשים לשמוע אותו, לקלוט אותו, להיענות לו.

אך כיצד? הרי איננו שומעים דברים ברורים, לא חיתוכי אותיות ולא פירוד מילים. מה פשרו של קול שאין דרך לגעת בו ולהבין את אותותיו? כיצד ניתן לתת ביטוי לרעיון עמום, רוחני, אוורירי, בלתי נתפס?

ובכן, לזאת ניתנה לנו התורה. כל עמלנו התורני והמדעי, לזה נועד, ולזה מכוון.

כל עמלנו התורני, דהיינו- העיסוק בתורה מתוך רצון לעמוד על משמעויותיה ועומקיה, וכל עמלנו המדעי בכלל, הידע שאנו חותרים אליו, הניסיון להבין את העולם, לעמוד על הכוחות שפועלים בו ועל ה