פרשת לך לך ערב יום רצח רבין: "ניהול מחלוקת - הפרד נא מעליי או אחים שותפים אנחנו"