top of page

רק לא זהות

זוהי קריאה לחברי, הרואים עצמם כאנשים עובדי ה' , כאנשים שתורת ישראל וערכיה לנגד עינהם, שציונות ומוסר הנביאים שעמד בתשתית הקמת מדינת ישראל עדיין מעניינים אותם ברמה כלשהי, אנא - הצביעו למה שתרצו, רק לא לזהות של פייגלין.

למה? (רמז: לא בגלל הסמים)

שוק חופשי

מפלגת זהות מאמינה שכלכלת שוק חופשי היא המודל היעיל ביותר ושאימוצה הוא המפתח לצמיחתו העתידית של המשק הישראלי. יותר מכך, היא גם המודל המוסרי והצודק ביותר, משום שאינה פוגעת בחירותם של אזרחי ישראל לבצע עסקאות מרצונם החופשי ולפעול למען שיפור מצבם הכלכלי. מפלגת זהות תפעל לצמצום מעורבות הממשלה בכלכלה, להקטנת המנגנון הבירוקרטי ולקידום החירות הכלכלית במדינת ישראל.

ראשית, נשים לב שכל עיסוק בכלכלת השוק החופשי, אינו נובע רק משיקול תועלתי למשק – מה יהיה הכי יעיל. השיקול נובע גם, ואולי בעיקר, מטיעון מוסרי. עוד נשוב לכך. כמובן, מדיניות זו נתלית במימרא של חז"ל:

"רבי יהודה אומר: ולא יפחות את השער למכור בזול, מפני שהוא מרגיל לבא אצלו ומקפח מזונות חבריו, וחכמים אומרים: מי שמפחית את השער זכור לטוב שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול. וכן הלכה"

(מתוך המצע, על פי משנת בבא מציעא פרק ד' משנה י"ב).

אמנם, כך הלכה, שמהוה פתח לדיון ארוך בסוגית הבבלי (ב"ב ח) , שם מעמתים הלכה זו עם הלכות אחרות כמו איסור לפתוח עסק ליד חבירו כדי לא לפסוק חיותו (וכן הלכה), ולדיון ארוך בראשונים ובפוסקים, המאזן בין שיקולים שונים, בעיקר לטובת הציבור.

ויש גם עוד כמה הלכות כמו: 'רשאין בני העיר להתנות על המידות ועל השערים, ולהסיע על קיצתן' (שם), דהיינו לצור סוג של רגולציה המסדירה את היחסים בין בעלי העסקים לבין עצמם ולבין הלקוחות ולכפות אותה, מינוי מפקחים על המחירים, ולכך עוד דוגמאות רבות.

רוחה

צמצום הדרגתי של שירותי הביטוח של המדינה (ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוח מפני נכות) והעברתם לשוק החופשי. בעקבות הצעד הראשון, צפוי צמצום משמעותי בדמי הביטוח. התושבים יחויבו לרכוש לעצמם ביטוח. כל תושב ישראלי יחויב לדאוג לעצמו לכיסוי ביטוחי מינימלי. מעסיקים יחויבו לרכוש לעובדיהם ביטוח מפני תאונות עבודה.

'זהות' מציעה סדרה של צעדים לשיפור מערכת הרווחה. המוסד לביטוח הלאומי הוא מנגנון מסורבל ובלתי יעיל שרבים משירותיו יכול היה לספק השוק הפרטי. לכן, אם אדם נפגע או מת בתאונה לא עלינו – אין למדינה שום אחריות לרפואתו, לפיצוי או עזרה למשפחתו. אנחנו סומכים על הביטוח שהוא יחויב (חירות הפרט – אמרנו?) לרכוש לעצמו.

ומה יקרה למי שלא יעמוד במעמסה הכלכלית של רכישת ביטוח בריאות? אולי המדינה תקנוס אותו?! תכניס אותו לכלא? אל דאגה, מדינתנו היהודית והחופשית לא תאכוף את החוק הזה. מי שאין לו ביטוח, 'ישכח לעת זקנה' ומשפחתו תתמוטט.

ונניח שיצליח ידידנו הנ"ל לרכוש ביטוח כלשהו. כמאמר הכתוב, זה יהיה 'כיסוי ביטוחי מינימלי'. נקח אדם שמשכורתו עומדת על 5,000 ₪ לחודש, וחי 'מהיד לפה' ירכוש את הביטוח המינימלי ביותר. לאחר מותו בתאונה, חס וחלילה, משפחתו תקבל מהביטוח קיצבה של 2,000 ₪ בחודש.

לעומתו, אדם המשתכר בסכום של 50,000 ₪ בחודש , ירכוש ביטוח מדרגה גבוהה ויקבל קצבה של נניח – 30,000 ₪ לחודש (מה גם שסיכויי הפגיעה שלו קטנים הרבה יותר – מן הסתם הוא לא עובד על מלגזה או על פיגומי בנין).

"הזכאי לקצבה ימשיך לקבלה" משפט עמום שלא אומר כלום. מנין יקבל זה את הקצבה? הרי בפועל חיסלנו או לפחות החלשנו מאד את ביטוח לאומי, פיטרנו את כל המנגנון הפקידותי המנופח. מי יקבע קריטריונים ויפקח? ומנין הכסף במדינתנו החופשית שבה כמעט אין מיסוי? יופי של אחריות חברתית ברוח המסורת היהודית.

בריאות

בתחום הבריאות, מטרתה של 'זהות' היא לתת אפשרות שקופה, יעילה וחופשית יותר לרכוש שירותי בריאות פרטיים במגוון איכויות ומחירים. במקביל, 'זהות' תקדם את התייעלות בתי החולים הקיימים באמצעות תחרות בשוק החופשי, תוך התחייבות לא לפגוע ברמת המחירים והשירותים הנוכחית. בתי החולים יופרטו בתהליך של מכרז פתוח. קופות החולים והממשלה לא יורשו להחזיק בבעלותן בתי חולים... היזמים שירכשו את בתי החולים יתחייבו בחוזה ארוך טווח לשמור על רמת המחירים הנוכחית ולא לצמצם את שירותי הרפואה של בתי החולים שרכשו...

כל בית חולים פרטי יורשה לעסוק בתיירות מרפא ולקיים ניתוחים פרטיים; ולשם כך יוכל להקדיש להם שיעורים קבועים במסגרת שעות העבודה של הרופאים ושל אנשי הצוות הרפואי ולהשתמש במיטות שברשותו... העלאת המשכורות הצפויה לרופאים מוכשרים תעודד אותם להישאר ולעבוד בישראל... באופן דומה פתיחת השוק לתחרות תמשוך משקיעים ויזמים חדשים לישראל...

לדברי פייגלין, הבריאות תהפוך גם היא למוצר צריכה. בה יופרטו כל בתי החולים יופרטו, והמדינה לא תורשה להחזיק בבעלותה בתי חולים. המחירים הנמוכים יובטחו על ידי התייעלות וחוזים ארוכי טווח. בשל היות המערכת חופשית, אין הגבלה על תיירות מרפא. כל התהליך יצור את המשוואה הפשוטה:

יותר עשיר = יותר בריא.

חד וחלק. תאמרו: גם היום זה קיים. נכון. וזה חמור מאד. צריך לחשוב על דרכים כיצד לשפר את מערכת הבריאות לכולם, ולא להפוך את בתי החולים לעסקים כלכליים לכל דבר. ועכשיו - חידה: במערכת הבריאות הנפלאה שתיווצר, מי יקבל טיפול מהיר וטוב יותר? מי יקבל יחס אישי יותר? הגברת מסעודה משדרות, או פרנק, תייר המרפא משוויץ? בין הפותרים נכונה יוגרל תור לרופא מקצועי בעוד מספר שנים.

צדקה וחסד – מי אחראי?

מדינת שפעמדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.

פרוש: המדינה לא מתערבת בכלכלה וברווחה, השוק חופשי לחלוטין, כמפורט לעיל. האחריות לצדקה, עזרה לחלש, וכו' – כולה על האדם הפרטי. האמנם זוהי 'תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל'?

היכן השמיטה ובעיקר היובל, המייצרים מערכת כלכלית שונה שבבסיסה היא שוויונית יותר? היכן איסורי ריבית ואונאה? היכן באה לידי ביטוי הנחיית חז"ל וההלכה ש'כופין על הצדקה', שגבאי הצדקה המטילים חובה על הציבור, נקראים 'מצדיקי הרבים'? ועוד היד נטויה.

ומה עם עיירות הפיתוח, שכונות מצוקה, שכבות חלשות? נניח שבאמת שכרם יעלה לאור הפריחה הכלכלית, והכבוד היכן? ביטול המחיצות העדתיות היכן? קשה להאמין שטקסט כזה היה נכתב על ידי מי שגר בעיירות פיתוח או נפגש בשכונת מצוקה (רמז : חפשו אחד כזה ברשימת המועמדים)

תאמרו שכל מה שאמרתי מאד יפה, אבל זה לא עובד. ראשית, זה לא מדויק, במדינות הסקנדינביות זה עובד לא רע בכלל. שנית, בוודאי שעל המבנה הכלכלי המדויק צריך לדון.

כדאי להבהיר: אני לא בעד קומוניזם או סוציאליזם. ממש לא. גם חז"ל ידעו ש"אלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה... כי היא קנאת איש מרעהו" (בראשית רבה ט, ז). אני גם לא מקדש כל הסדר הקיים במדינה היום, ולא מתיימר להציע תפיסה כלכלית מלאה.

זה מביא אותנו לעיקר: העיקר בבניית חברה ומדינה אינו המודל הכלכלי, אלא הערכים המכוננים. חברה שהערך המרכזי בה הוא חירות הפרט תהפוך לחברה תחרותית ודורסנית. האתוס היהודי, שלצערי לעתים הולך ונשכח דווקא מהאוחזים בשם ה', הוא הפוך – "כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי... וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ: אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית... לֹא תַעֲבֹד בּוֹ עֲבֹדַת עָבֶד... כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא כה) "הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת" (ישעיה נח, ז)

ועוד לא אמרנו כלום על ביטול רישום הנישואין, כך! כל כך פשוט! בלי שום הצעת פתרון לממזרות ולפילוג עם ישראל. זה מגיע גם למסחור קרקעות המדינה לכל המרבה במחיר – לא משנה אם הוא ישראלי או לא; הפיכת צה"ל מצבא העם לצבא שכירי חרב; הפרטת החינוך; מכירת ההזיה של אפשרות טרנספר מרצון, ועוד כהנה וכהנה.

כחויה אישית – קריאת המצע, הדהימה אותי מסעיף לסעיף וגרמה לי לעצב עמוק. אחרי קריאת המצע אולי באמת סמים זה רעיון לא רע כ"כ. אוי לנו שכך מוצגת המסורת שלנו (מנהיגות יהודית – זוכרים?), אוי לנו אם האג'נדה הזו תהיה בכנסת של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אכן הצעה לזהות – אך לא זו היהודית, לכל גווניה ולכל דורותיה.

בלשונו של הרב קוק: "הנשמה הפנימית המחיה את השטה הסוצילית כפי צורתה בימינו, היא המאור של התורה המעשית במלא טהרתה וצביונה" (קובץ א, פח).

"וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְקֹוָק בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם... כִּי יוֹם לַיקֹוָק צְבָאוֹת עַל כָּל גֵּאֶה וָרָם וְעַל כָּל נִשָּׂא וְשָׁפֵל... וְשַׁח גַּבְהוּת הָאָדָם וְשָׁפֵל רוּם אֲנָשִׁים וְנִשְׂגַּב יְקֹוָק לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא... בַּיּוֹם הַהוּא יַשְׁלִיךְ הָאָדָם אֵת אֱלִילֵי כַסְפּוֹ וְאֵת אֱלִילֵי זְהָבוֹ אֲשֶׁר עָשׂוּ לוֹ לְהִשְׁתַּחֲוֹת לַחְפֹּר פֵּרוֹת וְלָעֲטַלֵּפִים... חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב הוּא" (ישעיה ב).

עוד מבית המדרש

bottom of page