top of page

תרומות

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לפעילות וללימוד שלנו בנתיבות ולקחת חלק בהחזקת לימוד עמוק ומשמעותי השואף לשנות את האדם, את החברה ואת העולם

לתרומה באשראי או בביט באמצעות הפלטפורמה המאובטחת PEACH:

להלן פרטי החשבון לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

מרכנתיל (17), סניף 740 (יהודה הנשיא), חשבון 159275, ע"ש אהבת עולם נתיבות ע"ר. לצורך משלוח קבלה לשלוח מייל לאחר ביצוע התרומה לכתובת: ahavatoffice@gmail.com, נא לציין שם מלא וכתובת.

לתרומה בצ'ק: את המחאה יש לכתוב לפקודת: "אהבת עולם נתיבות". ולשלוח בדואר לכתובת:

ישיבת ההסדר אהבת ישראל, ת.ד 2749 נתיבות 80200

bottom of page