הרב יובל שרלו - לימוד המשנה כלימוד אגדה | יום העיון באגדה תשע"ח