top of page

לשני בתים וחורבה אחת

לשני בתים וחורבה אחת - לשאלת מהותה של המזרחיות הספרדית

מאמר של נהוראי אליקים בנושא: לשני בתים וחורבה אחת - לשאלת מהותה של המזרחיות הספרדית

תיוגים:

עוד מבית המדרש

bottom of page