אדרבה - לדבר את האחר

"אדרבה,

תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו

ולא חסרונם,

ושנדבר כל אחד את חבירו

בדרך הישר והרצוי לפניך,

ואל יעלה בליבנו שום שנאה

מאחד על חבירו חלילה,

ותחזק אותנו באהבה אליך

כאשר גלוי וידוע לפניך,

שיהא הכל נחת רוח אליך,

אמן כן יהי רצון!"

תפילתו של ר' אלימלך מליז'נסק, הינה תפילה חשובה ובסיסית באמונתנו, אך היא מעלה הרבה שאלות שלרוב לא מתעסקים בהם.

השאלה הראשונה הינה מדוע ר' אלימלך מחליט לבקש מהקב"ה שיתן בליבו לראות? מדוע הוא משתמש בלב, ולא רושם "תן שנראה כל אחד.." או "תן בעינינו לראות" או "תן בליבנו להרגיש ולהכיר כל אחד" או משהו כזה. אך בסופו של דבר ר' אלימלך מחליט להשתמש ב"ליבנו שנראה".

נעלה עוד שאלה, מדוע כתוב "שנדבר כל אחד את חבירו"? מה הכוונה בלדבר את מישהו? לכאורה, היה נכון יותר לרשום לדבר עם מישהו, אבל מדוע כתוב "את"?

לפני שאמשיך בשאלות רק אומר, שאינני בטוח שכל מה שאומר זאת הייתה כוונת ר' אלימלך מליז'נסק, ויכול להיות שכל השאלות שאני שואל על הדרך הכתיבה אינן נכונות והתשובות להן פשוטות, לדוגמה שכך הייתה הדרך דיבור באותה תקופה. אבל בכל זאת אני אעלה את השאלות כדי להסיק מהם מסר.

אמשיך. מדוע רשום בדרך הישר והרצוי? לא מספיק לרשום רק רצוי? כי כמובן שרצוי מכיל את הישר. ואם רשום גם ישר וגם רצוי כנראה יש הבדל ביניהם, אם כן, מהו?!

עוד שאלה שעולה הינה מדוע כתוב "אל יעלה בליבנו שום שנאה"? מה זה יעלה בליבנו? מתי משהו עולה בלב? ומדוע פשוט לא לרשום שלא נשנא אף אחד? חוץ מזה שאם בהתחלת התפילה רשום שנראה כל אחד מעלת חברנו אז מדוע צריך לרשום שלא נשנא אף אחד הרי לכאורה זה נובע אחד מהשני.

בנוסף ממשיכה התפילה ועוברת נושא, כביכול לאהבת הקב"ה ומבקש "ותחזק אותנו באהבה אליך".

אין אני אומר שלא צריך אהבת ה' אבל מדוע לא לכתוב את זה בפסקה נפרדת? לכאורה, באיזושהי צורה מדובר בהמשך ישיר לכל הבקשות של בן אדם לחברו שמוצגות בתחילת התפילה.

יכול להיות שישנם עוד שאלות, ומן הסתם יש עוד, אך פה אני עוצר ואתחיל לרשום תשובות שבסופו של דבר יבנו קו מחשבה אחד. פה אני גם אומר שחשוב שכל אחד ישאל שאלות על כל דבר שהוא קורא וזה תמיד יוביל לדבר טוב, למקום אמיתי יותר.

ר' אלימלך מליז'נסק פותח את דבריו ב"לב רואה", והוא מכוון זאת כדי להתחיל בהבנה בסיסית חשובה, הראייה שלנו כלפי אנשים אחרים מושפעת ישירות מהלב. הלב הוא זה שגורם לנו לראות בצורה מסוימת אנשים. משל לילד בכיתה ו' שאוהב מישהי, ופתאום היא הכי יפה בעולם. או לחילופין אם יש איזה בן אדם שאתה כועס עליו אז פתאום אתה רואה בו את כל החסרונות, הוא הבן אדם הכי מעצבן, וכדו'.

הלב משפיע ישירות על הראייה ולכן כדי שנוכל לראות את המעלות של כל אחד אנחנו נצטרך לעבוד על